“Mjerenja i predviđanja u stvarnom vremenu za uspješnu prevenciju i upravljanje sezonskim alergijama u prekograničnom području Hrvatske i Srbije” – RealForAll (2017HR-RS151)

Izlaganje alergenima u zraku povezano je s alergijskim rinitisom i astmom, koji uvelike smanjuju kvalitetu života i imaju značajan ekonomski utjecaj na društvo. Pravovremene informacije o riziku izloženosti preduvjet su za sprječavanje simptoma i upravljanje alergijskim bolestima. U Europi već dulji niz godina postoji svijest o važnosti praćenja aerobioloških podataka. Metodologija koja se trenutno koristi zasniva se na primjeni volumetrijske klopke spora Hirstovog dizajna, koja pruža samo povijesne podatke od 1 do 7 dana starosti. Takvi podaci, sa stajališta javnog zdravstva, mogu se koristiti samo za opservacijsku retrospektivnu analizu i razvoj strategije. U cilju poboljšanja kvalitete života stanovništva koje je osjetljivo na pelud, sustav javnog zdravstva u regiji trebao bi pružiti mjerenja atmosferskih koncentracija i predviđanja peludi u stvarnom vremenu kao i tvari koje onečišćuju zrak, slično kao u slučaju meteorologije, gdje su podaci u stvarnom vremenu potrebni za povećanje performansi atmosferskih modela.

Konzorcij koji se sastoji od: BioSens Instituta – Istraživački institut za informacijske tehnologije u biosistemima (Srbija), Rukovodilac projekta, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – Odjela za matematiku (Hrvatska), Prirodno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Novom Sadu (Srbija) i Grada Osijeka (Hrvatska), Partneri na projektu, osnovan je u cilju implementacije projekta RealForAll u vremenskom periodu od 15. srpnja 2017. do 14. siječnja 2020. godine, a s glavnim ciljem pomoći sustavu javnog zdravstva u postupku uspješne prevencije i upravljanja alergijskim reakcijama uslijed izloženosti alergenskom peludu u zraku prekograničnog područja Hrvatske i Srbije.

Provedbom projekta RealForAll modernizirat će se javno zdravstvena služba u regiji te će se značajno poboljšati kvaliteta i primjena informacija koje pruža projekt: uvođenje praćenja alergena u zraku u stvarnom vremenu, razvijanje modela za predviđanje i stvaranje zajedničke platforme za trenutnu dostupnost tim podacima. Osim toga, kroz projekt će se educirati krajnji korisnici o prednostima korištenja aerobioloških informacija za prevenciju i upravljanje simptomima alergije.

Očekuje se da će mreža uređaja za mjerenje koncentracije peludi u stvarnom vremenu imati značajan utjecaj na aerobiološka istraživanja, ne samo na regionalnoj nego i na europskoj razini.

Opći cilj projekta RealForAll je ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj prekograničnog područja kroz poboljšavanje kvalitete javno socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području (Prioritetna os 1 Programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska-Srbija 2014-2020).

Ukupni proračun projekta je 624.220 eura. Projekt je sufinanciran 85%
sredstvima Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020 (ugovor br. 2017HR-RS151) u iznosu od 530.587 eura (ugovor br. 2017HR-RS151). Javni doprinos projekta je 93.633 eura koji sufinanciraju Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinsko tajništvo za financije (ugovor br. 102-401-337 / 2017-02-4-35-8) i institucije koje provode projekt.

Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju i program Hrvatska – Srbija namijenjeno je 40.344.930 eura, od kojih 34.293.188 eura dolazi iz  Europskog fonda za regionalnirazvoj (ESRR) i Instrumenta pretpristupne pomoći II (IPA II) te 6.051.174 eura iz nacionalnog sufinanciranja.