“Мерења у реалном времену и прогноза за успешну превенцију и живот са сезонским алергијама у прекограничном подручју Хрватска-Србија” – RealForAll (2017HR-RS151)

Изложеност аероалергенима је у у директној вези са алергијским ринитисом и астмом који неповољно утичу на квалитет живота и могу имати значајан негативан економски утицај. Одговарајућа информација о ризику за изложеност алергенима је предуслов за превенцију симптома алергије. Иако у Европи, дуги низ година постоји свест о важности аеробиолошких података, примењена методологија омогућава њихову доступност тек са 1-7 дана закашњења. Са аспекта јавног здравља овакви подаци помажу ретроспективну анализу и стретегијско планирање, али да би омогућили унапређење живота за крајње кориснике, морају бити доступни у реалном времену уз одговарајућу прогнозу (као што је случај у метеорологији).

Конзорцијум који чине БиоСенс Институт – Истраживачко развојни институт за информационе технологије у биосистемима (Србија), Руководилац пројекта, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду (Србија), Свеучилиштe J. J. Strossmayera у Осијеку – Одијел за математику (Хрватска) и Град Осијек (Хрватска), Партнери на пројекту, имплементираће RealForAll пројекат (од 15. Јула 2017 до 14. Јануара 2020) са циљем да унапреди систем јавног здравства како би испунио своју улогу у превенцији и лечењу сезонских алергија. Како би то постигао RealForAll ће омогућити праћење аероалергена у реалном времену, развити прогностичке моделе и креирати заједничку платформу за дисеминацију мерених и прогнозираних података. Такође, пројекат ће едуковати кориснике о начину употребе доступних аеробиолошких података у превенцији и свакодневном животу са сезонским алергијама.

Формирање мреже станица за прећење биоаеросола у реалном времену ће значајно утицати на аеробиолошка истраживања како регионално тако и на нивоу Европе.

Циљ пројекта је да ојача социјални, економски и територијални развој прекограничног подручја тако што ће унапредити квалитет јавне службе социјалне и здравствене заштите у програмском подручју (Приоритетна Оса 1  Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020).

Укупни буџет пројекта је 624.220 Eurа. 85% средстава суфинансира ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 са 530.587 Eurа (уговор бр. 2017HR-RS151). Јавни допринос пројекту је 93.633 Eurа које суфинансирају Република Србија, Аутономна Покрајима Војводина, Покрајински секретаријат за финансије (уговор бр. 102-401-337/2017-02-4-35-8) и институције које имплементирају пројектне активности.

За седмогодишњи период 2014-2020, за Европску територијалну сарадњу и програм Хрватска-Србија намењено је 40.344.930 еура, од којих 34.293.188 еура долази из Европског фонда за регионални развој и Инструмента за предприступну помоћ 2 (ИПА 2), док 6.051.174 еура долази из националног суфинансирања.