Овај интернет сајт омогућава приступ eHealth систему који је направљен у оквиру пројекта “Мерења у реалном времену и прогноза за успешну превенцију и живот са сезонским алергијама у прекограничном подручју Хрватска-Србија” – RealForAll (2017HR-RS151).
RealForAll eHealth систем чине www.realforall.com интернет страница и smartphone апликације.

Коме је намењено?
Намењено особама које пате од поленске алергије као и особама које сумњају на њу.

Чему служи?
Помаже живот са алергијом на полен тако што:

  • у реалном времену нуди увид у мерења концентрације полена у ваздуху
  • информише о прогнози концентрација полена за више дана унапред
  • омогућава вођење персонализованог календра за лако поређење симптома са резултатима мерења (није доступно преко www.realforall.com )

За које локације је доступно?
Тренутно су постављена два уређаја за аутоматско мерење концентрације полена у ваздуху, у Новом Саду (Србија) и Осјеку (Хрватска).

За које врсте полена су доступни подаци?
Тренутно су доступни подаци о укупној концентрацији полена и концентрацијама најзначајнијих алергена (полен брезе, полен трава, полен амброзије). Број врста полена ће временом расти.

Шта је прогноза?
Прогнозиране концентрације полена су неверификовани резултат модела. SILAM прогноза концентрација полена приказана на мапи је доступна кроз научнотехничку сарадњу са Финским метеоролошким институтом (FMI). SILAM модули ѕа прогнозу полена су развијени у сарадњи са  Европском мрежом за аероалергене – EAN.

Где се чувају подаци о мојим симптомима?
(није релевантно за www.realforall.com)
Подаци о унетим симптомима се чувају искључиво на телефону на којем је апликација инсталирана. Подацима о симптомима можете управљати без ограничења, а у сличају брисања или деинсталације апликације са телефона, ваши подаци биће трајно изгубљени.

Како пренети податке из календара?
(није релевантно за www.realforall.com)
Уколико желите да унете податке о симптомима сачувате или пренесете на други телефон морате их извести са телефона где сте их уносили, а затим их можете увести на нови телефон. Увоз и извоз података можете урадити у менију на овој страници.

Услови коришћења

Приступањем www.realforall.com , преузимањем и инсталирањем smartphone апликације сагласни сте са наведеним условима употребе. Прихватањем услова употребе добијате неексклузивно и непреносиво право да искључиво за личне некомерцијалне сврхе користите податке и сервисе које нудимо.

Ни један део понуђених садржаја не сме бити репродукован у било којем облику и на било који начин. Сагласни сте да нећете модификовати, изнајмљивати, продавати и дистрибуирати на било који начин доступне садржаје.

Изјава о ограничењу одговорности

Партнери RealForAll пројекта не дају гаранцију да ће понуђени сервиси бити без грешака и да ће приступ бити континуиран и без прекида. Разумете и сагласни сте да приступате сервисима и садржајима на сопствени ризик. Партнери на RealForAll пројекту ни на који начин неће бити одговорни за било какву директну, индиректну или последичну штету која настане због употребе доступних садржаја.

Ми нисмо квалификовани да дамо медицински савет и ништа речено у овој апликацији се не сме сматрати таквим. Ми проучавамо алергене у ваздуху а не пацијенте.

Атмосфера је динамичан систем и много фактора утиче на разноврсност биоаеросола и на квалитет прогнозе. Мерење и прогноза за појединачно место даје процену стања а не у потпуности специфичну и тачну информацију.

Ова публикација је направљена уз подршку Европске Уније. За садржај ове апликације су искључиво одговорни партнери RealForAll пројекта и ни на који начин не осликава ставове Европске Уније.

O пројекту